info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Corona protocol

11-5-2020 Corona protocol

5.5 Maatregelen leerlingen/klanten/bezoekers

– Schud geen handen.

– Spreek de regels vooraf af met de rijinstructeur en lees de afspraken op de site.

– Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

– Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

– Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen.

– Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen.

– Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.

– Vermijd het openbaar vervoer.

5.3.2 Personenauto (rijbewijs B(E) en Taxi)

– In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten

– de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Aanbevolen wordt om lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.

– Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.

– Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.

– Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

– Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;

– Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.

– Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van het bedrijf moet worden uitgevoerd.

– Geef medewerkers de instructie dat zij klanten/bezoeker moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

– Instructies en maatregelen ook in het lesvoertuig zichtbaar aangeven.

– Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

5.3.3 Motor- en bromfietslessen (rijbewijs A(M))

– Bij het geven van motor- en bromfietslessen delen rijinstructeur en leerling geen krappe ruimte. Anders dan voorheen moeten leerlingen hun eigen helmen, handschoenen en kleding meenemen.

– Communicatieset en bedieningsmiddelen van het lesvoertuig dienen voor en na elke rijles te worden door de instructeur gedesinfecteerd met 70% isopropylalcoholdoekjes   of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.

– Gebruik van eigen oortjes door de leerling wordt aanbevolen.  – Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats. – Vermijd onderling contact en houd tenminste 1,5 m onderlinge afstand.

– Bij het geven van uitleg en beantwoorden van vragen dient altijd een minimale afstand van 1,5 meter te worden aangehouden.

– Bij het geven van instructie binnen de 1,5 meter en waarbij het voertuig van de leerling dient te worden aangeraakt, wordt aanbevolen om motor- of in ieder geval wegwerphandschoenen te dragen.

– Instructeurs mogen geen leerlingen achterop nemen en instructeur mag niet achterop plaatsnemen bij leerling (eventueel moet de leerling op eigen gelegenheid naar het oefenterrein komen en daar pas met de motorrijles beginnen).

– Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van het bedrijf moet worden uitgevoerd.

– Geef medewerkers de instructie dat zij klanten/bezoeker moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn. Kijk voor actuele informatie over het COVID19-virus en maatregelen op www.rivm.nl.

8
– Instructies en maatregelen worden voorafgaand aan de les met de leerling nogmaals doorgenomen. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

5.4 Maatregelen rijinstructeurs

o De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel  leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de lessen dienen aan de leerling de volgende 2 controlevragen te worden gesteld: Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?

o Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

– Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

– Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

– Schud geen handen.
Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn. Kijk voor actuele informatie over het COVID19-virus en maatregelen op www.rivm.nl.

9
– Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen staan op de website (pop-up of homepage).

–  Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden telefonisch doorgenomen (intake).

–  Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden ook digitaal gecommuniceerd bij bevestiging afspraak/reservering.

– Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden zichtbaar gemaakt op de vestiging en in de lesvoertuigen.

– Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon.   – Maak contactoppervlakken en aanraakpunten (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) in de lesauto voor en na elke leerling schoon met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.

– Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.

– Hoest, kuch en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee.

– Neem afsluitbare afvalzakjes mee in het lesvoertuig en laat de leerling na afloop van de les deze meenemen en weggooien.

– Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

– Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

1-4-2020

Naar aanleiding van het landelijk besluit over het corona virus worden de huidige maatregelen verlengd en kunnen we tot en met 20-5 geen rijlessen verzorgen. Wij zullen contact met jullie opnemen om nieuwe rijlessen in te plannen.

Bedankt voor jullie begrip.

Met vriendelijke groet,

Team Kootstra Rijopleidingen

20-3-2020

Beste kandidaten en ouders,

Extra aandacht voor jullie én voor onze instructeurs is nu crucialer dan ooit. Het goed doorkomen van deze bizarre situatie vraagt extra aandacht voor onze gezondheid en daarom hebben we helaas moeten besluiten om de rijlessen voorlopig stop te zetten. Dit geldt in ieder geval voor een periode van 23 maart tot en met 6 april, hierbij houden wij de richtlijn van het CBR aan.

De instructeurs zullen contact met jullie opnemen voor een nieuwe planning van de rijlessen na 6 april. Het kantoor heeft komende weken de openingstijden aangepast. Voor meer info hierover verwijs ik je door naar onze website.

We zijn tijdens kantoortijden telefonisch en per mail bereikbaar via: info@kootstrarijopleidingen.nl of 088-9800300.

We hopen vanaf 6 april de rijlessen weer op te kunnen pakken en samen met jullie toe te werken naar het succesvol afronden van jouw rijopleiding! Wij wensen iedereen heel veel sterkte en gezondheid in deze tijd!

Met vriendelijke groet,

Team Kootstra Rijopleidingen

16-3-2020

Beste kandidaten en ouders,
naar aanleiding van het corona virus hebben wij alle rijlessen voor vandaag geannuleerd. Voor de komende dagen wachten we vanavond de nieuwe maatregelen van het kabinet af. Mochten er geen nieuwe maatregelen bijkomen in onze regio dan volgen wij onderstaande suggestie van de BOVAG:

-Er kan en mag rijles worden gegeven met wederzijdse instemming, maar zowel instructeur als klant hebben in deze bijzondere situatie de mogelijkheid om lessen af te zeggen.
-Er kan alleen gelest worden als instructeur en klant geen gezondheidsklachten hebben.
-Als er gelest wordt, dienen de raakvlakken (stuur, deurgrepen, enz) voor en na de les steeds te worden ontsmet.
-Houd in de auto zoveel mogelijk fysieke afstand van elkaar.
-Theorielessen moeten tijdelijk opgeschort worden.
-Tot nader order zet CBR alle activiteiten op examen- en toetsgebied stop. Alle reeds geplande examens en andere activiteiten gaan in elk geval tot en met 31 maart niet door. De kandidaten worden door CBR via SMS en mail geïnformeerd. De rijschool kan vooralsnog vanaf 1 april nieuwe examens plannen.

Aanvulend op deze suggestie zorgen we er in de planning voor dat je niet met 3 personen in de auto zit.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je een mail sturen naar: info@kootstrarijopleidingen.nl

Bedankt voor jullie begrip.

Met vriendelijke groet,
Team Kootstra Rijopleidingen