info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Corona protocol

Corona aangepast protocol  8-10-2020

 

Maatregelen rijinstructeurs

– De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19.

 

Voorafgaand aan de lessen dienen aan de leerling de volgende 5 controle vragen te worden gesteld:

 1. Had je een van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts van 38⁰C of meer, benauwdheidsklachten?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 4. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in thuisisolatie omdat je: – direct contact hebt gehad met iemand met corona? – terug bent gekomen uit een COVID-19 risicogebied (code rood of oranje)?

Worden hier alle vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

 • Het is verplicht om aan elke leerling te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van eventueel bron. Zie optie Dation.
 • en contactonderzoek door de GGD en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel. Zie optie in Daton.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • volledige naam
 • datum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • toestemming

Deze gegevens moeten 10 dagen worden bewaard en worden daarna vernietigd. Een keuze van de leerling om geen toestemming te verlenen, mag niet leiden tot het weigeren van de les. Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn. Kijk voor actuele informatie over het COVID19-virus en maatregelen op www.rivm.nl.

 • In het lesvoertuig mogen vanaf 1 juli meer dan 2 personen plaatsnemen.
 • Tussen de lessen met twee verschillende leerlingen dient de instructeur het voertuig goed te reinigen en te ventileren door ramen/portieren tegenover elkaar te openen.
 • Maak contactoppervlakken en aanraakpunten (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) in de lesauto voor en na elke leerling schoon met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Instructeurs dragen een mondkapje. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor een mondkapje.
 • Schud geen handen.
 • Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
 • Hoest, kuch en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee.
 • Neem afsluitbare afvalzakjes mee in het lesvoertuig en laat de leerling na afloop van de les deze meenemen en weggooien.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen staan op de website (pop-up of homepage).
 • Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden telefonisch doorgenomen (intake).
 • Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden zichtbaar gemaakt op de vestiging en in de lesvoertuigen.

Maatregelen leerlingen/klanten/bezoekers

 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen.
 • Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.
 • Vermijd het openbaar vervoer.

Maatregelen personenauto (rijbewijs B(E) en Taxi)

  • In het lesvoertuig mogen vanaf 1 juli meer dan 2 personen plaatsnemen.
  • Tussen de lessen met twee verschillende leerlingen dient de instructeur het voertuig goed te reinigen en te ventileren door ramen/portieren tegenover elkaar te openen.
  • Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.  – leerling en instructeur dragen een eenvoudig soort mondkapjes. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen.
  • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;
  • Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.
  • Medewerkers volgen de maatregelen die voor kantoor gelden.
  • Medewerkers het liefst niet naar het kantoor toekomen en alles digitaal te bespreken met de frontoffice. Kom je naar kantoor om een boterham te eten of tijdens een lesuitval dan ga je in het theorielokaal zitten. Maximaal 1 persoon in de frontoffice ruimte met uitzondering van binnenkomende klanten.
  • Medewerkers mogen klanten/bezoeker aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
  • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

 

Met vriendelijke groet,
Kootstra Rijopleidingen

Francois Kootstra