info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Nascholing Code 95

Nascholing Code 95 is een code om aan te geven dat een chauffeur vakbekwaam is. Code 95 is vijf jaar geldig. Achter de code staat de datum waarop de vakbekwaamheid verloopt. Het is belangrijk om de vakbekwaamheid te verlengen voordat de datum verloopt.
Als code 95 verlopen is, mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden.

Om de code 95 geldig te houden dient de chauffeur voor het verlopen 35 uur nascholing te volgen. Deze 35 uur bestaat uit 28 uur theorie en 7 uur praktijknascholing. De kosten voor het nascholingspakket bedraagt € 795,-*


Kootstra rijopleidingen bied u de unieke mogelijkheid om de code 95 te volgen via E-Learning. Dit houdt in dat u 22,5 uur van de 35 uur volgt via E-Learning. De overige 10 uur via klassikaal onderwijs en 2,5 uur praktijk.

De voordelen van E-learning

  • De E-learning is door uw chauffeurs te volgen waar en wanneer zij willen.
  • Hun productiviteitsverlies wordt beperkt
  • Uw chauffeurs zitten niet 35 uur in de klas maar slechts 12.5 uur
  • E-learning biedt nieuwe mogelijkheden sketches, animatie en vraag en antwoord spellen om het leereffect te versterken
  • Iedere nascholingscursist krijgt hulp en support van een digitale coach
  • De cursuskosten zijn lager doordat de docent niet fysiek aanwezig hoeft te zijn

Het enige aandachtpunt hierbij is dat de chauffeur/cursist het E-learning programma binnen een termijn van 10 dagen voorafgaand aan de klassikale of praktijkles dient te volgen. Wanneer dit niet het geval is kunnen zij de overige lesstof niet volgen. Uiteraard wordt dit programma vanuit onze kant gecoacht en nauwlettend in de gaten gehouden.


Kootstra rijopleidingen biedt de nascholing zowel in een compleet pakket als losse onderdelen aan indien de chauffeur/cursist al een aantal uren nascholing heeft doorlopen.

Inhoud pakket

Module 1: Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis U45 E
Module 2: Beroepshouding en sociale & communicatieve vaardigheden U14 E
Module 3A*: Rijvaardigheid inclusief het nieuwe rijdenW01 E
Module 3B*: Rijoptimalisatie W02 E
Module 4: Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid U45 E
Module 5: Laden & lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf U45 E

*Voor de praktijk kan je kiezen uit module 3A en 3B

Overige modules:

VCA Basis/Herhaling (ook in Pools)
VCA Vol met zelfstudie
VCA Vol

Nascholingswaarde:

Het totale pakket is goed voor 35 uur. De losse modules zijn 7 uur nascholing waard.


Tarieven

Het totale code 95 (nascholing) pakket bedraagt € 795,-

Losse theoriemodule e-learning bedraagt € 135,-

Losse theoriemodule klassikaal bedraagt € 145,-

Losse praktijkmodule i.c.m. e-learning bedraagt € 340,- (met vrachtauto rijschool)

Losse praktijkmodule i.c.m. e-learning bedraagt € 290,- (met eigen vrachtauto, mits voorzien van een boordcomputer)

Registratiekosten CCV incl. administratiekosten € 25,00

*De genoemde tarieven zijn exclusief BTW en registratiekosten.

Meer informatie